Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Möjlighet att ansöka om höjd budget

Under vissa förutsättningar kan projekt få sin budget höjd genom ett tilläggsbeslut.

Det händer att ett projekt identifierar nya behov under genomförandeperioden eller att förutsättningarna för att genomföra projektet ändras. Ibland är förändringarna så omfattande att det inte går att uppnå bästa möjliga resultat inom ramen för det beslut som projektet fått, eller enbart genom att förlänga projektet. Under vissa förutsättningar kan det därför vara motiverat att erbjuda projektet ett tilläggsbeslut.

Ett tillägg ska rymmas inom befintligt projekts syfte, inriktning och mål. Det kan ha olika välgrundade motiv, och även vara kopplat till hantering av coronapandemin. För att programmet ska beakta ansökan om höjd budget krävs att ni kan påvisa genomförande och upparbetande av kostnader enligt plan och att projektet har hunnit med 3 lägesrapporter. Därtill värderas tillförda eller ändrade aktiviteter och deras betydelse för resultat och effekt på lång sikt.

Kontakta Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks projektrådgivare för att få veta mer om era möjligheter att söka tilläggsmedel.