Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Så här gick 2016 för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Detta är en sammanfattning från programmets årliga genomföranderapport för 2016.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett EU-finansierat program där 15 regioner i norra Danmark, sydöstra Norge och sydvästra Sverige tillsammans arbetar för att hitta gemensamma lösningar på utmaningar inom innovation, hållbar energi och transport, samt sysselsättning.

Efter en tredjedel av programmets löptid har ungefär hälften av de totala medlen beslutats, och dessa dryga 60 miljoner euro - som kommer från EU – har fördelats till 31 projekt. Sverige, Danmark och Norge bidrar med lika mycket medel. Sammanlagt deltar över 250 aktörer från dessa 15 regioner i de 31 projekten. Ungefär 100 kommer från Sverige, 100 från Danmark och drygt 50 från Norge. Dessutom tillkommer hundratalet företag som tar del och får nytta av dessa projekts arbete. Dessa siffror kommer såklart att öka efterhand.

Projekten kommer verka för att i detta område med 9 miljoner invånare skapa fler jobb, minska utsläppen av fossila bränslen och skapa mer hållbara transporter, höja små- och medelstora företags konkurrenskraft samt utveckla sjukvården.

Hur långt har projekten kommit?

I dagsläget har ännu inga projekt blivit färdiga, utan några har kommit ungefär halvvägs. Men redan nu börjar en hel del spännande och intressanta resultat falla på plats. Bl.a. har ett projekt bidragit till att ändra lagstiftningen i Danmark, så att även medborgare från länder utanför EU ska kunna jobba i Sverige men bo i Danmark, vilket tidigare ej varit möjligt. Det finns därför numera goda möjligheter att få personer inom högteknologiska yrken från bl.a. USA, Japan, Kina och Indien att jobba i Skåne, men bo i kosmopolitiska Köpenhamn.

Några av de resultat som just nu förefaller möjliga att uppnå är att det kommer tillföras fler än 2500 nya arbetstillfällen (bl.a. inom den snabbväxande och hyperglobaliserade spelindustrin), och dessutom kommer 400 personer få möjlighet att jobba på andra sidan en landsgräns. Projekten kommer också att bidra till – åtminstone lokalt sett – kraftiga ökningar av såväl biogas- som eldrivna fordon, både bilar, bussar och annat, vilka då ersätter dagens fossildrivna fordon. Om allt går i lås kommer ett enda projekt att öka biogasproduktionen med 1000 GWh, motsvarande ca 3% av Danmarks hela energiproduktion under ett år. Andra projekt verkar för att kraftigt minska/ta bort oljepannor från enfamiljsbostäder och istället öka antalet och andelen solceller inom alla sorters bostäder. När det gäller småföretagandet, så kommer mer än 200 företag få kompetensutveckling, för att göra dem mer livskraftiga och snabbväxande. Slutligen så finns projekt som avsevärt kommer förbättra möjligheterna för över 7300 barnlösa par att få barn med hjälp av bättre behandlingar och högre grader av lyckade befruktningar.

Ovan nämnda axplock är bara en del av det enorma smörgåsbord med åtgärder som dessa medel från EU möjliggör och som i förlängningen syftar till att höja tillväxten och sysselsättningen, samt förbättra livsvillkoren i en av EU:s alla gränsregioner, nämligen Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Ladda ner rapporten för 2016 Pdf, 799.3 kB.