Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Fyra nya projekt godkända

Fler gränspendlare i Öresund, snabbare transporter för personer och gods, miljövänligt transportarbete och ökad användning av förnybar energi. Fyra projekt som handlar om just detta får finansiellt stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Programgeografin