Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Ansöka

Planerar er organisation att ansöka om finansiering till ert projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Du kan alltid kontakta en av våra rådgivare, om du vill veta mer.

Testa dig själv

Är du osäker om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er något för dig?

Gör ett snabbtest och se om du kan ansöka om stöd

Avsnitten Ansöka, Genomföra och Avsluta

En handbok för projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014–2020

Innehållet under avsnitten Ansöka, Genomföra och Avsluta utgör en digital handbok för projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014–2020.

För att ert projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att ni följer de krav och villkor som anges i denna handbok. Om inte annat framgår av beslut om stöd, gäller den version av handboken som är publicerad vid datum för beslut om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Den digitala handboken finns online i version 1.6.

Läs om de största förändringarna vid uppdateringen den 12 september 2019.

Tidigare versioner av den digitala handboken

Läs tidigare versioner av den digitala handboken.