Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Koordinerande partner (koordinerande stödmottagare)

Projektet ska ha en koordinerande partner i Sverige och Danmark. Den koordinerande partnern ska samla in ekonomisk redovisning från alla partner i sitt land inför nationell kontroll. Den koordinerande partnern ska underlätta dialog och fungerar som en länk mellan nationell kontrollant och övriga partner i sitt land.

En koordinerande partner kan bistå övriga partner med administration för att underlätta deras deltagande i ert projekt vilket i så fall regleras i partnerskapsavtalet. Observera att Lead Partner alltid är koordinerande partner i sitt land. Det ska alltså bara finnas antingen Lead Partner eller koordinerande partner i ett land.