Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Lead Partner (samordnande stödmottagare)

I alla projekt måste det finnas en Lead partner som är samordnande stödmottagare för projektet och  som måste vara en dansk eller svensk organisation. Samordnande stödmottagare har bland annat ansvar för att:

  • ta emot och fördela utbetalat EU-stöd till projektets stödmottagare
  • ansvara för att projektet genomförs enligt beslut om stöd
  • utarbeta ett partnerskapsavtal som reglerar varje partners ansvar i projektet
  • sammanställa utgifter från Sverige och Danmark i en gemensam ansökan om utbetalning av EU-stöd
  • vara koordinerande stödmottagare i sitt land.