Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Offentlig aktör

Statlig, regional eller lokal myndighet, eller offentligrättsligt organ.

Offentligrättsligt organ är juridisk person som har inrättats för att tillgodose behov i det allmännas intresse, förutsatt att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Verksamheten skall finansieras till största delen av myndighet eller annat offentligrättsligt organ, eller verksamhetsmässigt kontrolleras av myndighet eller annat offentligrättsligt organ alternativt representeras i förvaltningsorgan, styrelseorgan eller kontrollorgan av mer än hälften av ledamöter som utsetts av myndighet eller annat offentligrättsligt organ.