Mac OS X  2KATTRK%com.apple.metadata:kMDItemWhereFromsbplist00_thttp://projektbanken.interreg-oks.eu/se/Menu/Projektbank+2007-2013/Forprojekt-oresund/Snapphane-+och+G%c3%b6ingeland