Mac OS X  2YATTR%com.apple.metadata:kMDItemWhereFromsbplist00_http://projektbanken.interreg-oks.eu/se/Menu/Projektbank+2007-2013/Projektlista-Kattegat-Skagerrak/SMS+%e2%80%93+Sociala+aspekter+och+medborgardialog+i+stadsplaneringen/layout/2013