Mac OS X  2xATTR%com.apple.metadata:kMDItemWhereFromsbplist00_http://projektbanken.interreg-oks.eu/se/Menu/Projektbank+2007-2013/Projektlista-Kattegat-Skagerrak/SWOT+%28Analys+av+styrkor%2c+svagheter%2c+m%c3%b6jligheter+och+hot+f%c3%b6r+Kattegat%2fSkagerrak-omr%c3%a5det%29