Mac OS X  2dATTR%com.apple.metadata:kMDItemWhereFromsbplist00_http://projektbanken.interreg-oks.eu/se/Menu/Projektbank+2007-2013/Projektlista-oresund/Teaterdialog+%c3%96resund+-+Ett+metod-+och+kommunikationsutvecklingsprojekt+f%c3%b6r+teater/layout/2013