Members of steering commitee subprogramme Kattegat/Skagerrak

Member        Deputy  
Presidium

Telemark/Buskerud fylkeskommune

Gunn-Marit Helgesen

 

Roger Ryberg

Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland   Göran Johansson Margareta Yngvesson
Region Nordjylland Henrik Ringbæk Madsen Ejner Guldager Nielsen

  

  
Members /Deputies
Länsstyrelsen i Hallands län Margit Mared               
Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sandra Brantebäck Peter Svensson
Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland Gunilla Léven Per Pellby
Region Halland och kommuner i Halland Per Ödman Mari-Louise Wernersson
Region Halland och kommuner i Halland Maj-Britt Rane-Andersson Per Persson
Region Midtjylland Poul Erik Christensen Hanne Roed
Kommunekontaktråd Midtjylland Peder Udengaard     Hans Erik Husum
Kommunekontaktråd Nordjylland Erik Sørensen Erik Ingerslev Larsen
Vækstforum Midtjylland Peder Østergaard Malou Munkholm
Vækstforum Nordjylland Kathrine M. Jensen Runa Coxeter
Vestfold/Østfold fylkeskommune Ole Haabeth Per-Eivind Johansen
Akershus fylkeskommune/Oslo kommune Lars Salvesen Kristin Vinje
Vest-Agder/Aust-Agder fylkeskommune Jon-Olav Strand Toril Runden
Ekonomiska och sociala parter Norge Colin Murphy Odd Jarle Skjelhaugen
Universitetet for miljö- Universitetet for miljö-
og biovetenskap og biovetenskap
Ekonomiska och sociala parter Norge Karl Gunna Sanda Solveig Svardal
Telemarksforskning