REKS Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor
Klimavenlig kødproduktion italesættes ofte som modsætninger. Der har i branchen manglet viden om hvordan kødproducenter kan producere og fodre lam og kødkvæg bedst muligt i forhold til miljøet. Partnerne bag REKS-projektet har derfor arbejdet sammen om at udvikle viden og rådgivningsværktøj, så producenterne kan opnå en mere klimavenlig og ressourceeffektiv okse- og lammekødsproduktion.

Bedre udnyttelse af foder – bedre klima

Et væsentligt resultat af projektet er kortlægningen af forskellige produktionsgrenes klimabelastning. Det har givet partnerne viden om, hvordan de kan rådgive producenterne til at øge deres ressourceeffektivitet og dermed mindske klimapåvirkningen.

Partnerne har også videreudviklet det nordiske foderberegningssystem (NorFor ). Tidligere har man kun anvendt NorFor til malkekvæg, men gennem projektet har man fået ny viden om sammenhængen mellem foderets egenskaber og dyrenes forbrug. På denne baggrund kan værktøjet i fremtiden også bruges som rådgivningsværktøj for okse og lammekødsproduktion, og dermed bidrage til mere ressourceeffektiv fodring, der både bliver mere lønsom og mindsker klimapåvirkningen. Partnerne har ligeledes tilføjet moduler, der gør det muligt at bruge det webbaserede fodringsplanlægningsværktøj til lammekødsproducenter.

Fælles skandinavisk klimacertificering af kødproduktion

Det skandinaviske samarbejde har samlet kompetencer og viden fra de forskellige lande. Resultatet er en en prototype på et bæredygtighedsindex med syv bæredygtighedsaspekter som eksempelvis biologisk mangfoldighed, klima og dyrevelfærd. Bæredygtighedsindekset er et hjælpemiddel, så producenterne aktivt kan bruge bæredygtighed til markedsføring af deres oksekød, så Skandinavien kan blive profileret som en region der har en bæredygtig kødproduktion.

Indekset skal videreudvikles i den kommende tid for at blive kommercielt – og for at det kan anvendes af producenter, forædlingsindustrien, forbrugere og myndigheder.  

Du kan læse mere på projektets hjemmeside.

Fakta om projektet

Kontakt:

Inger Pehrson

inger@palustre.se

+46 (0)35 381 37

Webside:

www.reks.nu

Projektet bidrager til at: Främja hållbar ekonomisk tillväxt

Lead Partner: Agroväst

Norsk Prosjekteier: Universitetet for miljø og biovetenskap

Projektpartnere: Sveriges Lantbruksuniversitet, Hushållningssällskapet Halland, AgroTech, Aarhus Universitet, Køpenhavns Universitet

Projektperiode: 1 januari 2012 - 31 december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 2 797 937 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 027 678 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 64 103 EUR

Kontakt: Inger Pehrson

E-mail: inger@palustre.se

Tel: +46 (0)35 381 37

Webside: www.reks.nu