Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Behandling af COVID-19 senfølger

Behandling af COVID-19 senfølger arbejder for bedre at forstå senfølgerne fra corona og finde bedre måder at kunne afbøde dem.

Corona-pandemien har sat tydelige spor på vores samfund økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt. Pandemien ser ud til at følge os mange år endnu med alvorlige senfølger ikke tidligere oplevet fra influenza- og andre virusepidemier.

COVID-19 er en ny sygdom. Vi ved meget lidt om senfølger, hvem der er rammes og i hvor lang tid. I kølvandet på den udbredte smitte formodes et stort mørketal, hvoraf nogle lever med alvorlige senfølger af COVID-19. Projektets partnere ønsker at forstå opståen af senfølger og at kunne afbøde dem.

Projektet vil skabe overblik over senfølger og forbedre behandlingen med en dansk-svensk biobank til at identificere biomarkører for senfølger, senfølgerklinikker til behandling af tydelige senfølger og kortlægge uspecifikke senfølger. Det skaber viden om, hvordan rehabiliteringen af senfølger indrettes mest optimalt.

Samarbejdet vil føre til fælles løsninger ved at forene ekspertise fra både Danmark og Sverige med kompetencer inden for en række specialer, som understøttes af udgivelser omkring det videnskabelige samarbejde.

Dette projekt får 75% medfinansiering fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Projektet är avslutat