Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Biogas 2020

Projektet Biogas 2020 arbetar för att Skandinavien ska bli bäst i världen på biogas – det bidrar till ett hållbart samhäller och skapar även nya jobb. För att nå dit är projektets huvudmål att utveckla en skandinavisk plattform där aktörer kan växa tillsammans.

Skandinavien har en unik kombination av landsbygd och stad, utvecklade industrier, livsmedelsproduktion och ett starkt innovationsklimat – förutsättningar för att öka produktionen av lokalproducerad förnybar energi. Detta vill projektet Biogas 2020 nyttja, och öppna vägar för samtal över gränserna så att biogasbranschen i regionen växer.

– Vi vill bli en stark och gemensam aktör i hela värdekedjan inom biogas. Genom det hoppas vi hjälpa Skandinavien att skapa lokalproducerad förnyelsebar energi som kan ersätta fossil energi i fordon, samtidigt som det skapare nya jobb och bidrar till ett uthålligt och hållbart samhälle, säger Peter Eriksson, projektkoordinator för Biogas 2020.  


Jämna ut skillnader

Stödet för biogas ser olika ut i de skandinaviska länderna, vilket skapar en situation som inte är bra för utvecklingen av biogas. I dag flyttas därför biogas mellan länderna för att maximera stödet, vilket bara gynnar enskilda aktörer, anser Peter Eriksson. I stället vill de se samarbeten inom biogasindustrin.

– Vi vill skapa harmoni med ett stödsystem som bidrar till att vi växer tillsammans, och gynna utvecklingen av biogasbranschen i sin helhet, säger Peter Eriksson.  


Nätverk och samverkan

Utgångspunkten är tre länder och tre regioner som har helt olika förutsättningar och har kommit olika långt i biogasprocessen, men som nu kan ta större steg tillsammans. Projektets 35 partners kommer att fokusera på att skapa en plattform där biogas kan diskuteras, och samtidigt utveckla produktion, processer och infrastruktur inom biogasbranschen. På så sätt bidrar Biogas 2020 till nätverkande och erfarenhetsutbyte, att nya affärsmodeller tas fram och att skapa en gemensam omvärldsbevakning.

– Vi vill skapa en biogasplattform som ska vara ett forum där länderna kan kanalisera sina biogasfrågor mot såväl EU som mot sina egna regeringar. Nätverket ska kunna bistå med fakta och underlag för att visa vad biogas innebär för samhällsnyttan och klimatet. Men det ska också göra regionerna starkare genom att företag, akademi och institut kan nå en större målgrupp och få större genomslagskraft än på hemmaplan, säger han.


Samhälls- och klimatnytta

Peter Eriksson har stora förhoppningar på att Biogas 2020 kommer att stärka hela branschen. Och han tycker det är oerhört viktigt att det sker snart.

– Vi måste alla hjälpas åt för att hitta alternativa och förnybara energikällor för klimatets skull. Men biogas skapar också nya jobb och säkrar livsmedelsproduktion genom att man omvandlar avfall till ett näringsrikt växtnäringsämne. Det är en bra väg att gå, säger han.

Tack vare projektet Biogas 2020 i Sverige, Danmark och Norge har Skive kommun fått ökad kunskap för att ställa om till biogasanvändning.

Projektet är avslutat