Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Circular Builders

Projektets overgribende mål er at udvikle, udbrede og forankre løsninger for cirkulært byggeri blandt offentlige bygherrer, og dermed reducere energiforbrug og anvendelse af jomfruelige råstoffer i hele byggeriets værdikæde.

I projektet Offentlig efterspørgsel som accelerator for cirkulært byggeri, vil 9 danske og svenske kommuner udvikle og demonstrere løsninger for cirkulært byggeri, for at reducere energiforbruget i hele byggeriets værdikæde. Projektets 9 replikatorkommuner- og organisationer vil sikre udbredelse og skalering af de cirkulære løsninger.

Når projektet er omme, har partnerskabet testet og formidlet cirkulære løsninger igennem 17 forskellige cirkulære cases vedrørende byggeri, renovering, nedrivning, logistik, beslutningsgrundlag for strategier og planer, og samarbejder med markeds- og civilsamfundsaktører. Erfaringer, viden og caseresultater er formidlet igennem sitevisits, workshops og en bred kommunikationsindsats i Greater Copenhagen regionen.

Projektet är avslutat