Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

CISKA (Cirkulære Industrielle Symbioseparker Skandinavien)

Lagring av överskottsenergi, utveckla och testa cirkulära affärsmodeller i praktiken samt öka de samarbetet över gränsen kring energiintegration och lagring. Det är målen med projektet CISKA.

Huvudmålet med projektet är att stötta utvecklingen av cirkulära, skandinaviska affärsmodeller.

Cirkulära affärsmodeller handlar om att till exempel använda förnyelsebara och återvinningsbara resurser vid tillverkning, förlänga produkters livscykel eller avfallsåtervinning genom att spara och sortera byggmaterial för framtida produktioner.

Drivkrafterna i projektet handlar om flera saker. Bland annat:

  • Bidra till fler nya jobb
  • Stimulera innovation och kompetenshöjning
  • Social accept bland medborgarna för cirkulärt tänk
  • Bidra till hållbarhet och fördelar för miljön
  • Ökad attraktivitet och identitet för de inblandade aktörerna

Lagring av överskottsenergi från förnybara energikällor är konkret något som projektet ska arbeta med. Detta bland annat genom konvertering av el till gas.

Projektet är avslutat