Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Cleancon

Arbetsmaskiner för bygg- och anläggningsarbeten står för en stor del av växthusgasutsläppen inom den skandinaviska transportsektorn. Cleancon (Clean Construction Machinery) vill ändra på det. Målet är att 40 kommuner i Sverige, Norge och Danmark ska utforma gemensamma incitament och upphandlingsprocesser för att främja el- och vätgasdrivna arbetsmaskiner.

Oslo kommun bedömer att anläggningsmaskiner står för 25 procent av utsläppen av växthusgaser i transportbranschen. I Sverige var motsvarande andel 20 procent under 2010 och Trafikverkets prognos är att detta kommer att öka till 50 procent fram till år 2050, om ingenting görs åt saken.

Projektet Cleancon vill fokusera på att vända utvecklingen, och främja användandet av arbetsmaskiner och fordon som drivs av elektricitet eller vätgas från förnyelsebara källor. Detta vill projektet göra genom att uppnå och synliggöra en gemensam skandinavisk marknad. Genom dialogmöten och innovativa former av upphandling vill projektet försöka harmonisera incitament och upphandlingsprocesser i Norge, Sverige och Danmark.

Tanken är att en gemensam syn och vilja att köpa in och använda miljövänliga arbetsmaskiner, ger ökad efterfrågan och ökad tillgång till dem, när maskinproducenter märker en minskad risk i att utveckla sådana maskiner.

Projektet vill jobba tillsammans med maskinproducenter och leverantörer för att säkerställa att det går att nå upp till kraven och för att uppmana branschen att anstränga sig i frågan.

Projektet är avslutat