Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Cleantech Impact Accelerator

Gränshinder orsakar problem för små företag som vill gå över gränsen med sina innovativa lösningar för minskad, negativ klimatpåverkan. Det vill Cleantech Impact Accelerator hjälpa till att lösa.

Sverige är en naturlig exportmarknad för danska företag, och vice versa, men bristande tillgång till det andra landets nätverk och osäkerhet om näringslivskulturen begränsar samarbetena över gränsen.

Med fokus på de små företagens behov vill projektet öka tillgängligheten till existerande nätverk i Skåne och Sjælland, etablera en ny nätverksplattform och erbjuda mikro- och nystartsföretag målinriktad träning och uppkvalificering, genom till exempel kunskap om regelverk och certifieringar.

Vidare vill projektet göra särskilda insatser för att öka de gränsöverskridande möjligheterna till att träffa investorer och potentiella köpare av tjänster eller produkter.

De förväntade resultaten är tydliga: 150 företag ska uppleva att de fått värdefullt stöd av projektet, 25 nya samarbeten som går över gränsen ska skapas och 60 nya företag ska ha deltagit i träning och uppkvalificering.

Projektet är avslutat