Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Cleantech TIPP

Genom att efterfråga innovation i offentliga upphandlingar vill projektet Cleantech TIPP skapa mer innovation. De anser att offentliga resurser är ett styrmedel som måste användas på rätt sätt.

Cleantech TIPP ser stor potential att öka innovationen i regionen genom att efterfråga innovation i offentliga upphandlingar, särskilt eftersom det är stora belopp som upphandlas varje år.

– Vi har tre områden, klimatanpassning, avfallshantering och industriell symbios, där det finns ett stort behov av innovation. Vi har frågat oss vad man kan göra. Antingen kan man ha forsknings- och innovationsprojekt, eller kan man använda efterfrågan och inköp för att skapa innovation. Det ska vi göra, säger Martin Dam Wied, projektledare för Cleantech TIPP.


Främja samarbete över gränserna

Genom att göra den offentliga upphandlingen mer innovativ hoppas projektet också att visa vägen till att skapa nya arbetsplatser och bidra till den gröna omställningen. För att nå dit är gränsöverskridande samarbete avgörande.

– Att arbeta över gränserna är helt centralt i vårt projekt. Rent juridiskt står vi på samma sida eftersom vi har EU-lagen som styr mycket. Om det inträffar olikheter i hur man implementerar EU:s nya upphandlingsdirektiv, är det i sig är intressant ur ett innovationsperspektiv, eftersom det hindrar idéer och företag att röra sig över gränserna. Projektet kan bli en plattform för att fånga upp och bemöta dessa skillnader, säger Martin Dam Wied och fortsätter:

– Det är också en enkel resursoptimering. Istället för att göra två olika innovationssatsningar kan vi en tillsamman, och få en större skala på det.


Övningar ska ge färdigheter

Inom de tre områdena avfallshantering, industriell symbios och klimatanpassning finns två huvudcase, men även mindre case. Projektet kommer till stor del bygga på att deltagarna får öva för att lära sig. Exempelvis behövs bättre samarbete mellan de som köper in och de som sitter på fackkunskaperna i kommunerna. Detta kommer de öva på i faktiska projekt, men i säkra miljöer.

– De case vi kommer att ha ska kommunerna genomföra, men de får använda verktyg, plattformar och processer från oss för att öva på det. Det blir en säker miljö de kan testa sig fram, och vi säkerställer att reglerna efterföljs.


Dialog mellan privata och offentliga aktörer

En utmaning är att öka förståelsen mellan privata och offentliga aktörer. Här vill projektet minska det avstånd som i dag finns mellan aktörerna.

– När upphandlingar ska göras kostar det också mycket pengar för både de privata och offentliga aktörerna. För att lösa det ska vi arbeta med samarbetsmässiga och juridiska övningar så att vi kan lyfta de frågorna och lära oss det.

Eftersom det är flera regelverk som styr offentliga upphandlingar har projektet sett en tendens till att aktörerna är oroliga inför vad de får, och inte får, göra. Detta vill de lösa genom transparens.

– Vi hoppas på en öppen process så att folk kan se att det är lagligt att arbeta så här. Det tror jag gör att fler vågar testa.


Vill skapa goda exempel

Målet med projektet är att skapa färdigheter och förståelse så att offentliga upphandlingar kan fortsätta användas för att bidra till innovation. Övergripande vill projektet även arbeta med olika myter som byggts upp, exempelvis att man inte får ha kontakt med företag under en upphandlingsprocess, eller att det juridiskt sett är mycket svårt och dyrt att skapa innovation genom upphandling.

– Min förhoppning är att vi får konkreta erfarenheter och kan säga vad som gick bra och vad som gick mindre bra. Jag hoppas att man i projekten testar flera olika sätt, så att man kan berätta för andra vad som faktiskt fungerar, säger Martin Dam Wied.

Projektet är avslutat