Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Craft Go – företagsutveckling, innovation och kulturhistoria

Projektet Craft Go handlar om att öka omsättningen och sysselsättningen i mikroföretag inom traditionellt hantverk och formgivning.

Aktörernas förprojekt slog fast att traditionella hantverkare har svårt att leva av sitt yrke.

Samtidigt finns det en tydlig uppåtgående trend hos allmänhet, företag och andra näringar att i större omfattning efterfråga och konsumera mer hållbara upplevelser och produkter av hög kvalitet med kulturhistorisk och lokal förankring. Med särskilt fokus på traditionellt hantverk vill projektet öka hantverkarnas kunskaper inom företagsutveckling, produktutveckling och marknadsföring.

Olika typer av kompetensutveckling ska bidra till att öka tillväxten, till exempel genom storytelling, butiksstrategi och inspiration från andra branscher.

I projektet ska museer samarbeta med en inkubator.

Ett mål med projektet är att minst 15 nya produkter kommer att tas fram under projektets gång i samverkan mellan Regionmuseet, Den Gamle By och externt sakkunniga och deltagande företag. Vid projektets slut är målet att processen för kompetensutvecklingen, kallad CraftGrowth, ska kunna leva vidare som ett verktyg för e-lärning. De deltagande företagen i projektet Craft Go förväntas bli 250 stycken och en del av dem ska också ha möjlighet att bli så kallade Economuseér. Syftet med Economuseé är att bredda hantverksföretagens befintliga verksamhet genom att levandegöra och göra hantverket, dess historia och produkterna som kommer ur det, mer tillgängligt.

Projektet är avslutat