Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Databaseret Energistyring i offentlige bygninger

För att spara energi har energistyrning och renoveringar redan blivit gjorda i många offentliga och allmänna byggnader. Men användningen, kunskapen och förståelsen om energistyrningen är bristfällig och de förväntade besparingarna uppnås inte. Målet med projektet är att ändra på detta.

Projektet har satt upp ett antal delmål för att komma tillrätta med otillräckliga energibesparingar och icke-optimal energianvändning i offentliga och allmänna byggnader.

Projektet ska arbeta för att övertyga kommuner om att sätta igång en helhetsorienterad byggverksamhet där underhåll, energieffektivitet och gott inomhusklimat kombineras i en gemensam insats. Genom att tänka totalekonomiskt, i livscykler, så minimeras utgifterna över åren, anser projektet.

Vidare behöver energistyrning införas utifrån kommuners och bostadsföreningars behov så att företagen som säljer systemen inte sätter agendan för hur det ska gå till, eller binder upp byggnadsägaren i långa avtal som ett sätt att bibehålla information och data om energistyrningen.

Projektet vill också öka kompetens och färdigheter hos alla personer som kan vara drivkrafter inom energioptimering för offentliga byggnader, så att de bättre kan agera korrekt.

Projektet beräknar att det finns potential att öka besparingar av energi med 10 procent i de byggnader som testas.

Projektet ska förbättra användningen av systemen för att uppnå den förväntade besparingspotentialen. Förväntningen är att det kommer att öka de faktiska besparingarna som uppnås med 10 procent i de testade byggnaderna. Projektet uppskattar att upp mot 2 500 000 kWh kan sparas i de 13 partnerkommunerna utifrån att 5 procent av kommunernas byggnader ska finnas med i projektet.

Projektet är avslutat