Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

ESS & Max IV: Cross Border Science and Society

Projektet ESS & MAX IV arbetar med att maximera effekterna av forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Störst fokus ligger på att stärka kompetensen hos unga forskare genom experiment och gränsregional handledning.

I juni 2016 öppnar den nya forskningsanläggningen Max IV i Lund, och 2019 börjar European Spallation Source, ESS, att öppna så smått. Tillsammans kommer de att bli världsledande inom materialforskning. Men arbetet med att använda anläggningarna har redan påbörjats. Interregprojektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society är det största som någonsin beviljats inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak och arbetar med att lösa utmaningarna för att nyttja anläggningarna optimalt.

- Projektet går ut på att vi ska förbereda för att få bäst nytta av anläggningarna. Om de bara byggs händer inte så mycket, utan vi förbereder för att använda dem på bästa sätt för forskning och för samhället i stort, säger projektledare Eskil Mårtensson.


Förbereder för unga forskare

Projektets budget är 19 miljoner euro. Totalt är 9,5 miljoner euro beviljade av Interreg Öresund-Skagerak-Kattegat och 27 aktörer i tre länder delar på partnerskapet. För att nyttja forskningsanläggningarna maximalt ser man flera gränsöverskridande utmaningar som behöver lösas tillsammans. Eskil Mårtensson målar upp en bild av projektet där själva kärnan är att förberda för unga forskare att kunna använda anläggningar. Arbetet kompletteras med delprojekt om gränshinder, marknadsföring, hur forskare ska trivas och stanna kvar samt hur företag ska bli leverantörer av produkter och tjänster till anläggningarna.

- Det är en spännande kombination. Annars handlar det ofta om rena forskningsprojekt punkt slut, men här kommer andra aktörer som myndigheter, organisationer och näringslivet också in, och vi ser stora synergimöjligheter mellan delprojekten, säger Eskil Mårtensson.


Konkurrenskraftig region

Eskil Mårtensson säger att arbetet har stor betydelse för hela Öresund-Kattegat-Skagerak -regionen. På lång sikt är målet att skapa en internationellt stark region där tekniker inom neutroner och synkrotronljus används inom såväl forskningen som industrin och samhället.

- När åtta universitet i tre länder som arbetar tillsammans, istället för att vi arbetar var för sig, så blir vi internationellt sett mycket starkare än vad vi är idag.

I projektet kommer unga forskare att utbildas och handledas att utföra praktiska experiment och stärka sin användarkompetens inom neutroner och synkrotronljustekniker. Totalt sett förväntas projektet generera 40 nya forskare på de deltagande universiteten och forskningsanläggningarna.


Viktigt med förprojekt

Det ligger digert arbete bakom planeringen och utan förprojektet tror Eskil Mårtensson att det hade varit svårt att enas om de gemensamma utmaningarna som projektet nu står inför. Förprojektet beskriver han som en givande process, som hjälpte dem förstå och lära känna varandra och utveckla ett genomarbetat och förankrat innehåll. Nu ser alla deltagare fram emot att påbörja arbetet.

- De olika universiteten har olika styrkor, precis som övriga organisationer är bra på olika saker. Nu ska vi lära av varandra och korsbefrukta våra kunskaper. Genom att jobba gränsregionalt ökar vi både bredd och konkurrenskraft, säger Eskil Mårtensson.

Projektet är avslutat