Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen

Hur kan transportsystemet i Greater Copenhagen utvecklas till att bli mer likriktat och hållbart för att främja hållbarhet och mobilitet från och inom det Transeuropeiska transportnätet (TEN-T)? Det är inriktningen för projektet.

Med ett sammanhängande transportsystem ges förutsättning för ökad tillgänglighet i hela Greater Copenhagen. Inte bara till de så kallade urbana noderna Köpenhamn och Malmö, utan även till sekundära och tertiära delarna av regionen.

Arbetet ska vara inriktat på hur transportsystemet i Greater Copenhagen kan utvecklas till att bli mer homogent och hållbart för att främja tillgänglighet och mobilitet till, från och inom det Transeuropeiska transportnätet (TEN-T). En systemplan med tidshorisont 2050 som ska synliggöra hur kapaciteten för tågtrafiken i Greater Copenhagen bör utvecklas.

Projektets aktiviteter är indelade i tre tematiska huvudområden som tillsammans ska bidra till att göra transportsystemet i Greater Copenhagen mer sammanhängande:

  • Strategiska scenarier för tågtrafiken i Greater Copenhagen
  • Ett sammanhängande kollektivtrafiksystem
  • Framtidens mobilitet

Projektet är avslutat