Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

FoodNexus Nordic

Fler innovationer, bättre kompetenser och starkare nätverk. Det är vad FoodNexus Nordic ska arbeta för den kommande programperioden. På så sätt hoppas de lösa flera av de utmaningar som livsmedels- och matbranschen står inför.

Företag som arbetar med mat och livsmedel behöver nya idéer för att klara branschens utmaningar. Detta kräver i sin tur bättre och mer specifika utbildningar. Projektet FoodNexus Nordic anser att de utmaningarna löses bäst genom att arbeta tillsammans över gränserna.

– Företag som arbetar med mat och livsmedel vill gärna utvecklas, men för att göra det behöver de talanger. De saknar duktiga entreprenörer. Samtidigt står världen inför globala problem som livsmedelssektorn kan och vill vara med att lösa, men för att lyckas med det behövs personer som vågar se på problemen på nya sätt, säger Jacob Juul Gade, projektledare för FoodNexus Nordic samt koordinator på Lunds universitet.

Han säger att det finns globala problem inom branschen gällande såväl hälsa, säkerhet och miljö. Det handlar om allt från att undvika smittor i maten, till att säkra försörjningen av sund mat över hela världen. Här kan de skandinaviska länderna inspirera och lära av varandra.

– I Danmark är man duktiga på säkerhet kring matfrågor samt kött och mjölk, medan Sverige är starka på paketering och handel. Vi kompletterar varandra och skapar ännu mer kunskap när vi arbetar ihop.


Nätverk för att påverka Europa

Utgångspunkten för projektet är att skapa ett stort och starkt nordiskt innovationsnätverk för mat och livsmedel, även kallat Co-Location Centre, CLC. Genom att göra detta tillsammans blir de en stark röst i motsvarande europeiska nätverk.

– Vi vill hjälpa skandinaviska institutioner och offentliga verksamheter att samarbete och få inflytande på de europeiska processerna som de ensamma har svårt att få tillgång till. Tillsammans kan vi sätta ett mycket större nordiskt fotavtryck än vad vi kan göra var för sig.

En annan del är att underlätta för gemensamma arbeten med innovationer för små och medelstora verksamheter i Öresund-Kattegat-Skagerak-regionen och att skapa ett innovationscentrum. Ytterligare ett mål för projektet är att utveckla utbildningar inom innovation kopplat till mat, och bidra till att länderna kan lära av varandra.


Samarbete med näringslivet skapar insikter

Projektet har ett nära samarbete med flera av Skandinaviens stora livsmedelsföretag. Det tror Jacob Juul Gade är särskilt viktiga för ett lyckat projekt.

– De ger viktiga insikter i hur livsmedelssektorn fungerar, vi får ta del av deras expertis och höra vilka behov som de ser.

Rent konkret innebär det att projektet kommer att arbeta för att utveckla just sådana verksamheter som näringslivet vill samarbeta med i framtiden. Samtidigt får företagen en värdefull insikt i vad som pågår i den akademiska världen, och tillsammans kan aktörerna se samband som är svåra var för sig.

­– Vi hoppas att detta i slutändan ska utveckla hela vår region, att det ska skapa möjligheter och bättre ekonomi för oss samtidigt som vi är med och löser globala problem, säger Jacob Juul Gade.

Projektet är avslutat