Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Fördomsfönster Öresund

Projektet vill öka antalet gränspendlare i Öresundsregionen genom att 50 utrikesfödda eller andra generationens svenskar får anställning i Danmark.

Genom projektets mål ska goda verktyg skapas för att främja integrationen generellt, framförallt genom att underlätta för denna grupp av arbetssökande att få anställning i Danmark.

Genom att matcha attraktiva anställningar med efterfrågad kompetens kommer arbetspendlingen över Sundet att öka. Anställningarna kommer dels att skapa viktiga samarbeten med företag som tar emot nya medarbetare, dels att synliggöra eventuella "fördomsfönster" som finns på arbetsplatser. Det kortsiktiga projektmålet är att 50 utrikesfödda eller svenska andra generations invandrare får anställning i Danmark.

Projektet konstaterar att arbetslösheten bland utsatta grupper i Sverige ökar samtidigt som det finns en brist på arbetskraft i Köpenhamnsregionen. Trots flera fördelaktiga faktorer för ett arbetskraftsutbyte över Sundet, såsom den mindre styrda arbetsrätten, enkelheten att anställa och de högre lönerna, har attraktiviteten att arbeta i Köpenhamn minskat bland svenskar och antalet gränspendlare har likaså sjunkit.

Projektet kommer också ta del av erfarenheter från svenska arbetsgivare och utrikesfödda danskar. Intervjuer från samtliga målgrupper kommer att genomföras för att sedan ligga till grund för att utarbeta en metodhandbok som framöver kan ligga till grund för ett mer jämlikt och inkluderande rekryteringsmönster.

Projektet är avslutat