Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Fra Reaktiv til ProAktiv

Produktion av förnybar energi ska främjas genom gränsöverskridande samarbete. Projektet Fra reaktiv till Proaktiv vill omdefiniera hur kommunerna i Danmark och Sverige samarbetar med företag som de ofta har lagstadgad miljötillsyn över.

Projektet vill utarbeta modeller för systematiskt samarbete och screening av företag. På det viset kan en större andel av energin produceras av förnybara energikällor. Det finns potential i att utnyttja restprodukter till energiproduktion hos enskilda firmor om kommunerna sätter fokus på att vara en partner som hjälper företaget till att följa de regler och krav som finns och samtidigt kan se möjligheterna till innovation och nya möjligheter att utvinna förnybar energi.

Projektet framhäver särskilt Holbæk kommuns ingångsvinkel till samspelet mellan kommun och näringsliv där medarbetarna möter företagen mer som en samarbetspartner än som myndighet.

Svenska HUT Skåne kommer att spela en central roll i det kommunikativa arbetet eftersom de har ett brett nätverk av kommuner.

Projektet har bland annat som mål att öka intresset för cirkulära lösningar och därmed öka mängden energi från förnybara källor. Man vill också uppnå ett gränsregionalt samarbete som säkerställer ett koordinerat samarbete med att utnyttja avfallsresursen i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen.

Projektet är avslutat