Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Fremtidens Intelligente Mobilitet
i Greater Copenhagen

Genom att undersöka framtidens stationer, nya kollektiva transportlösningar och intelligent teknologi vill projektet bidra till en hållbar och intelligent mobilitet i Öresundsregionen.

Målet är att framtidens stationer ska ge öppna möjligheterna för förarlös teknologi och multimodalitet, det vill säga med olika typer av transporter.

Genom att utveckla och testa innovativa mobilitetslösningar i en rad olika fallstudier som på olika sätt möter de trafikutmaningar och behov som finns i olika typer av regioner från tät stadsbebyggelse till landsbygd.

Projektet är avslutat