Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Game Hub Scandinavia 2.0

Uppföljaren till Game Hub Scandinavia kraftsamlar för att etablera sig på den globala spelmarknaden. Detta genom bättre utbildad arbetskraft, fler startade spelföretag, attraktivitet för investeringar och konkreta marknadsandelar i Kina och Indien.

Projektet konstaterar att de i två tidigare Interreg-projekt bidragit till att skapa nära på 100 nya företag och 400 arbetsplatser i programområdet.

Nu bygger partnerna vidare i ett 2.0-projekt.

Tillväxten i spelbranschen ska stöttas genom utbildad arbetskraft och entreprenörskap.

Det behövs fler spelföretag för att Skandinavien ska bli en global spelare att räkna med på området. En acceleratormodell ska därför utvecklas för att öka produktionshastigheten av ett företag.

De externa investeringarna behöver öka. Finansieringsmodeller som är anpassade för branschens behov behöver också utvecklas, eftersom alla spelutvecklarnas kostnader och behov av arbetskraft är i startskedet.

Relationer i Indien och Kina skapades under det förra projektet, något som 2.0-projektet vill fortsätta att arbeta vidare med.

Projektet är avslutat