Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

GC Life Science analysis initiative

Life science-sektorn, som sysslar med forskning som ska förbättra livskvalitet och livsstil, har utvecklats starkt i Greater Copenhagen-regionen. I ett projekt ska arbetskraftens rörlighet och behovet av arbetskraft inom life science-området analyseras.

Projektets resultat kan bli värdefull input till till utbildningsinstanser, myndigheter och be-slutsfattare, konstaterar partnerskapet.

Det handlar om ett treårigt analysprojekt som ska ge en fördjupad och mer detaljerad beskrivning av Greater Copenhagens life science-kluster Medicon Valley, arbetskraftens rörlighet, framtidens kompetensbehov inom life science samt förslag på konkreta tilltag för att öka rörligheten.

Ett kompetensråd ska tillsättas, bestående av företrädare för lärosäten, industri, regioner, arbetsförmedlare.

Kunskapen som projektet bidrar med ska göra det möjligt att inleda en starkare och mer precis regional marknadsföringsinsats för att positionera Greater Copenhagen som en attraktiv destination för investeringar, företagsetableringar och arbetskraft.

Projektet är avslutat