Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Greater Copenhagen Green Deal

Nya innovationssamarbeten ska bidra till grön omvandling. Tillsammans kommer myndigheter, forskare och företag att skapa nya idéer för utveckling av nya produkter och projekt.

Det förväntas att ca 60 företag och 20 organisationer, myndigheter och forskningsorganisationer ska bli involverade i projektet.

Minst åtta specifika utmaningar eller innovationsmöjligheter ska identifieras för en gröna omvandling. Det ska bli tydligt vilken forskning och specialistkompetens som saknas för att förverkliga lösningar på utmaningarna.

Projektet ska bidra till ökad aktivitet inom forskning och innovation - både genom innovationsprocesser i projektet och i uppföljningsaktiviteterna efter att projektet är klart.

Exempel på aktviteter inom projektet:

  • Fyra innovationsforum
  • Internationellt evenemang
  • Internationell kampanj

Projektet är avslutat