Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

GREENBIZZ

Användningen av grön energi ska öka med 10 procent hos nystartsföretag och små och medelstora företag i Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Det är målet för projektet GREENBIZZ, som ska hjälpa företagen att upptäcka vilka delar av deras verksamhet som ger störst koldioxidavtryck.

Nystartsföretag (startups) och små och medelstora företag uppfattar ofta investeringar i grön energi som mer riskfyllt än mer konventionella investeringar.

För att företag ska kunna gå över till mer användning av förnyelsebar energi behövs förändringar i affärsmetoder och ofta investeringar i högteknologi. Projektet, som drivs av tre lärosäten i Danmark, Sverige och Norge, kommer att hjälpa företag att övervinna dessa hinder och på så vis motivera dem att öka deras förnybara energianvändning. Målet är att öka användningen av förnyelsebar energi med 10 procent.

Projektet kommer att arbeta med totalt 60 nystartade företag och små och medelstora företag i Danmark, Norge och Sverige. Dessutom kommer de att samarbeta med rådgivare, konsulter, näringslivsorganisationer, intresseorganisationer och andra projekt i området.

Projektet är avslutat