Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Green Building A-Z

Projektet Green Building A-Z vill bidra till att offentliga byggnader blir mer energieffektiva. För att lyckas med det går kompetensutveckling som en röd tråd genom hela projektet.

För att offentliga byggnader ska bli mer energieffektiva behöver kommuner ha kunskapen att ställa rätt krav i upphandlingar. Företag behöver också kunna nå upp till kraven att bygga mer hållbart och energieffektivt. Dessutom måste slutanvändaren kunna använda byggnaden på ett energieffektivt sätt. För att nå de tre målen behövs ny kunskap och mer kompetens hos berörda parter.
– Kommunerna är några av de största byggherrarna och därför tycker vi att vi har ett ansvar att gå först, att visa att vi är stora byggherrar och att vi vill ta ett ansvar, säger projektledare Christina Grann Myrdal.

Kompetenslyft och erfarenhetsutbyte
För att öka kunskapen hos projektets partners arbetar de bland annat med utbildning och utveckling på byggnadsplatser. Projektet kommer också att anordna nätverksaktiviteter där kommuner och företag ska diskutera lösningar tillsammans. Ytterligare en viktig insats är att ta fram fem pilotprojekt som ska visa hur man i nybyggnationer och renoveringsprojekt kan minska energiförbrukningen.
– Vi behöver få erfarenhet i hur vi kan bygga hållbart, men primärt handlar projektet om kompetenslyft så att vi blir klokare när vi ska bygga eller renovera. Därför arbetar vi med en blandning av praktiska case och kompetensutveckling.

Naturligt med samarbete mellan länder
Med ett så tydligt fokus på ett kompetenslyft anser Christina Grann Myrdal att det är självklart att samarbeta över gränserna. Hon berättar exempelvis om hur utbildningsinstanser i de olika länderna ska arbeta med att utveckla deras utbildningar under projektets gång och ta del av varandras kunskaper i det arbetet.
– Redan i ansökningsprocessen såg vi att vi i partnerskapet har olika erfarenheter och
olika sätt att arbeta med hållbart byggande på, och vi kan alla lära av varandra. Därför ger det mening att ha med hela paletten med deltagare från Skandinavien. Jag märker att alla i partnerskapet är väldigt nyfikna på att få reda på hur de andra arbetar med hållbart byggande.
Ytterligare en projektaktivitet är nätverksträffar där även externa parter ska dela med sig av bra och mindre bra exempel. Likaså ska projektet arbete med att förankra sina resultat såväl internt som externt.

Hållbart byggande ska bli normalstatus
När projektet är avslutat är deras mål att ha knuffat det hållbara byggandet i rätt riktning. Green Building A-Z vill ha bidragit till ökad kunskap och goda relationer i partnerskapet så att arbetet lever vidare. De vill ha tagit fram ett antal goda case, samt att en del metoder har testats på utbildningsinstanserna.
– Vi vill bidra till att det blir normalstatus att bygga hållbart. Att man alltid tänker in miljön och naturen när man bygger, säger Christina Grann Myrdal.

 

Projektet är avslutat