Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Hållbar Soil Mixing

Projektet Hållbar Soil Mixing vill skapa ett recept på jordblandningar som både bryter ner markföroreningar och samtidigt håller jorden bärkraftig för byggnation.

Nuvarande metoder för att rensa upp förorenad lerjord kräver antingen omfattande jordtransporter och materialåtgång eller uppvärmning av jorden. Bägge metoder är mycket energikrävande. Hållbar Soil Mixing vill utveckla metoden kring "soil mixing" - att blanda jorden med nedbrytningsämnen och stabiliseringsmedel. På så sätt vill projektet hitta ett recept för nedbrytning av föroreningar som inte påverkar jordens bärkraftighet, utan håller för markanvändning och byggnation.

Försöken ska genomföras på bägge sidor Öresund. Projektet framhåller att danska aktörer är bland de främsta i världen gällande i att utprova och implementera nya metoder för jordföroreningar. På svensk sida har man arbetat med soil mixing för jordstabilisering i årtionden.

Projektet är avslutat