Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

HealthTech Nordic

Projektet HealthTech Nordic ska hjälpa start up-verksamheter i Norge, Sverige och Danmark att växa, konkurrera och skapa nya jobb. För enskilda medborgare kan resultatet bli bättre hälsa, färre sjukvårdsbesök och bättre och snabbare sjukvård när det väl behövs.

Bolag från Skandinavien har ofta konkurrens av startuper som har en stor hemmamarknad, en kritisk massa av kompetens och riskvilligt kapital. Ett exempel är Silicon Valley i USA. Nya metoder behövs för att antalet internationellt framgångsrika startups från Skandinavien ska öka.

Projektet HealthTech Nordic hoppas hjälpa hundratals företag växa, och skapa nya jobb inom området Connected Health, där lösningarna bygger på nordiska paradgrenar såsom IT, mobilteknologi och life science.

Vill hjälpa start-ups

Connected Health, eller HealthTech som projektteamet valt att kalla det i analogi med FinTech (finansteknologi) och EdTech (utbildningsteknologi), är en ny bransch som håller på att etableras. Den skär över traditionella gränser och leder till nya arbetssätt och affärsmodeller.

- Teknologier kommer in och förändrar hälso- och sjukvården som vi aldrig sett det förr. Genom Internet, sensorer, artificiell intelligens och mobilteknologi skapas möjligheter för ett fullständigt skifte, säger Marianne Larsson, projektledare för Healthtech Nordic och fortsätter:

- Samma sak som vi har sett inom musikbranschen och bankvärlden - samma skifte kommer att hända inom områden som är nyttiga på riktigt. Vi i Norden sitter på alla kompetenser som behövs för att ta fram lösningar.

Övervakning på distans

Under oktober 2017 hade 105 startupföretag anslutit sig till Healthtech Nordic. Bland dessa finns det gott om exempel på enbart produkter och tjänster inom HealthTech som tillsammans kan revolutionera vården. Ett exempel är startupen Coala Life som utvecklat en liten hjärtmätare som man kan ha med sig i fickan. Mätaren kan snabbt ta EKG och hjärtljud genom att den hålls mot bröstbenet och tummarna på patienten. Mätresultaten kan analyseras av patienten själv, eller på distans av specialister som kan varna om de ser något avvikande.

Hjärtövervakningen kan också ske inifrån sjukhusens kardiologavdelningar, med LifePod som följer och prioritera patienter med störst behov. Detta förbättrar möjligheten för kliniker att hantera tusentals patienter på bästa sätt.

- LifePods webbsida kan visa vilka patienter som är uppkopplade och de sorteras efter sina vitala data. Röd, gul och grön markering utifrån störst behov av sjukvård, säger Marianne Larsson.

Armband mot fallskador

En annan startup i projektet är Next Step Dynamics som utvecklar en ”wearable”, ett armband för att förhindra fallolyckor. Produkten kan hålla koll på muskelstyrka, balans och sömn hos äldre som bär det.

- Den kan förvarna fyra veckor i förväg om personen håller på att utveckla ett fallbeteende. Next Step Dynamics och Coala life är två exempel på distansmonitorering. Personerna lever som vanligt men har någon mätanordning på sig, säger Marianne Larsson.

Ett annat exempel på startup är danska Miiskin, en smartphone-app som låter användaren fotografera och hålla koll på utvecklingen av hudförändringar och leverfläckar för tidig upptäckt av hudcancer. Appen TummyLab hjälper även den användaren att hålla koll på sin hälsa – här genom att hitta samband mellan maten personen äter och magbesvär.

HealthTech Nordics roll är att komplettera de stöd som startupföretagen får i tidiga faser, med specifika insatser inom HealthTech. Som att ge tillgång till nätverk och marknader, skapa samarbeten och synergier mellan startups. Det kan också handla om att ge förutsättningar till att snabbare få fram lösningar och kunna testa produkter, nå första kund och utveckla affären vidare.

700 nya jobb

De förväntade resultaten av projektet på kort sikt är: 700 nya jobb, 20 internationella snabbväxare, en strategi för fortsatt tillväxt inom den nya industrin efter projektavslut, know-how om sysselsättningstillväxt baserad på gränsregionala tillgångar och internationella behov till beslutsfattare på policynivå för strategi och målområden. Dessutom väntar hoppas projektet på att 5 internationella företag har etablerat sig i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen.

Startupföretagens förväntade användning av projektresultaten är de får ökat tempo i affärsutveckling, ökat tempo i teknikutveckling och ökat tempo i försäljning.

På lång sikt förväntar projektet att bidra till minst 10 000 nya jobb, att Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen ska vara en globalt ledande nod för HealthTech/Connected Health samt en ökad kvalitet - till lägre kostnad per patient - genom tidigare diagnoser, bättre behandling, färre akuta besök och prevention.

Projektet är avslutat