Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

iCOPE (interregional Childhood Oncology Precision medicine Exploration)

Cancer hos barn ökar i Europa och dödligheten är fortsatt hög. Med innovativ forskning ska projektet iCOPE arbeta för att förbättra diagnostik, behandling och livskvalitet hos patienterna.

Per tioårsperiod ökar förekomsten av cancer hos europeiska barn med 6-10 procent. Och dödligheten i cancer utgör cirka 20 procent av alla dödsfall bland barn äldre än 1 år.

Projektet iCope inriktar sig mot patienter, industri, universitet, studenter, regioner och särskilt mot forskare.

Projektet vill främja forskning och tillgången till samlad forskningsexpertis och forskningsanläggningar, inklusive gemensamma biobanker och databaser. Detta genom gränsregionalt samarbete.

Förhoppningen är att upptaget av expertis, forskningstalanger och patientantal blir större genom projektet och att en av de största multidisciplinära forskningsmiljöerna i Europa kan skapas.

Patienter ska därmed få tillgång till den senaste forskningen och gagn av de nyaste kunskaperna och modernaste behandlingarna. Med fler patienter ökar intresset hos industrin och förhoppningen är att därmed stärka samarbetet. Resultaten av forskningen ska på så sätt omsättas i utveckling av ny teknik och behandlingsmetoder.

Även patientgruppens situation på sjukhus, i skola och hemmet står i fokus i projektet.

Projektet är avslutat