Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Indlæggelse af covid-19-patienter i hjemmet

Lindrigt sjuka Covid-19 patienter ska kunna vårdas hemma. Ledande forskare från Sverige, Norge och Danmark ska arbeta tillsammans för att ta fram en universell modell, som kan minska infektionsrisken och möta kapacitetutmaningarna på våra sjukhus.

Om smittan i högre grad kan hållas ifrån sjukhusen så ökar säkerheten för riskgrupper, vårdpersonal och andra som ligger inlagda eller är på besök. Dessutom frigörs resurser till de som blir svårast sjuka och till andra patientgrupper. Smittspridningen i samhället minskar och sjukhusen kan då i större utsträckning fortsätta bedriva sin ordinarie verksamhet.

Genom att utrusta simulerade hemmamiljöer med den teknik som behövs för att vårda lindrigt sjuka Covid-19-patienter, ska det skandinaviska forskningssamarbetet ta fram en universell modell som kan användas av flera regioner och länder. För patienten innebär detta en säkrare och mer bekant sjukhusvistelse samt en minskad infektionsrisk för andra patienter och vårdpersonal.

Det är inte alla patienter som kan läggas in i sitt eget hem, men sjukhusen kommer i större utsträckning att kunna skräddarsy behandlingserbjudandet för den enskilda patienten och samtidigt möta kapacitetsutmaningarna.

Modellen för vård i hemmet kommer att kunna användas i nuvarande pandemi och vid framtida pandemier och sjukdomsutbrott.

Projektet är avslutat