Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Innomatch

Att våga satsa på innovation kan vara svårt för små företag. Genom att koppla ihop de mindre verksamheterna med universitetsstudenter hoppas projektet Innomatch lösa detta.

Deltagarna i projektet Innomatch har sett att små verksamheter kan ha svårt att kunna, eller våga, investera i innovation. Det kan handla om att de saknar resurser såväl som verktyg för att få in ny kunskap eller vetenskap i företaget. Och det kan i sin tur hindra dem från att växa. Innomatch vill hjälpa dessa företag.

– Problemet för små verksamheter är att de har begränsade resurser, både ekonomiskt och vetenskapsmässigt. De har inte heller någon tradition av att samarbete med vetenskapsinstitutioner. Då tänker vi att samarbete med studenter kan vara intressant för dem för att få ny kunskap, men det ger också studenterna en möjlighet att träna sitt entreprenörskap, säger Ruth Strøm, projektledare för Innomatch.


Samarbete breddar kompetensen

För att genomföra detta på bästa sätt tror projektet att det är avgörande att samarbeta över gränserna. På så sätt får projektet tillgång till fler institutioner med olika kompetenser, och kan bättre möta verksamheternas behöv.

– Det är viktigt att vi har ett så brett spektrum av utbildningsämnen och nivåer som möjligt, för att möta de behov som företagen har. Men det gränsöverskridane samarbetet är också viktigt för att nå en kritisk massa av studenter.

Målgruppen för projektet är bred, men de tänker att internationelisering kan vara ett intressant område att utforska. Likaså om ett danskt företag saknar kunskap inom en svensk bransch, eller vice versa. Då kan projektet fungera som en bra första öppning.


Utbilda och informera om mindre verksamheter

Processen för projektet är att verksamheter skickar in en utmaning till Innomatch, som projektet sedan matchar med en grupp studenter. Därefter arbetar studenter och företaget med frågan, under allt från en workshop på en dag till ett projekt som pågår under flera veckor. Målet är att testa olika modeller för att vid projektets slut kunna presentera vad som fungerar bäst. Under projektperioden kommer Innomatch även att undervisa studenterna så att de har rätt kompetens för att arbeta tillsammans med mindre företag. Det finns nämligen en förhoppning att projektet också ska skapa ett ökat intresse för att söka praktik eller arbete i mindre verksamheter.

– Vi vill hjälpa studenterna att få upp ögonen för att man också kan arbeta i mindre verksamheter, att det kan finnas riktigt intressanta jobb där. Men också visa studenterna att man kan jobba i både Danmark, Sverige och Norge oavsett var man har studerat, säger Ruth Strøm.

Projektet är avslutat