Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Innovationer för hållbar växtodling

Med hjälp av ny teknik och samarbete vill projektet Innovationer för hållbar växtodling producera mer och bättre grödor. Dessutom vill de göra tröskeln att använda ny teknik så låg som möjligt.

De senaste 20 åren har utvecklingen gått snabbt för tekniker inom växtodling. Och allt pekar på att tekniken kommer att utvecklas ännu mer de kommande åren. Projektet Innovationer för hållbar växtodling vill fånga upp den senaste tekniken, göra den tillgänglig för projektdeltagarna i Sverige, Norge och Danmark och på så sätt förbättra odlingen av grödor i länderna.

– Vi vill skapa en ökad produktion för att kunna försörja fler, för att ha en effektiv produktion som kan producera mycket av rätt kvalitet, säger Kjell Gustafsson, tidigare projektledare för Innovationer för hållbar växtodling och fortsätter:

– Det är en jättestor utmaning, att öka produktionen men minska belastningen på miljön. Vi vet att vi behöver odla mer, men samtidigt tål inte vattendrag och liknande större belastning, utan den borde minska.

 

Odla på rätt sätt

Svaret är precisionsodling. Det innebär att odla så exakt som möjligt genom teknik som mäter jord och grödor. Ju mer information lantbrukaren får om grödorna, jorden och närområdet, desto effektivare och bättre kan odlingarna bli. Den nya tekniken gäller mätningarna som görs med hjälp av drönare eller sattelitbilder, men också genom prover i marken. Med hjälp av resultatet programmerar lantbrukarna så- och gödselmaskiner så att de skickar ut rätt mängd näring och grödor i jorden. Exempelvis kan en och samma gård odla samma grödor på olika jordarter, och nu kan man effektivisera odlingen efter villkoren som råder på varje markbit.

– Med hjälp av tekniken kan vi odla mer, och av bättre kvalitet, men också minska miljöbelastningen genom minskade läckage av näring, förklarar Kjell Gustafsson.

Bättre för miljön

Mätningarna används även för ogräsbekämpning, för att minska användningen av kemiska medel, för svampangrepp, för att mäta näringsinnehåll i vattendrag samt i utbildningssyfte. Men eftersom tekniken utvecklas snabbt är det svårt för odlare att få tillgång och information om tekniken. Här hjälper projektet till.

– Genom samverkan med projektdeltagarna och näringslivet vill vi utveckla fler tekniker och samtidigt få fler att använda den teknik som redan finns, därför ingår det också mycket information, rådgivning och nätverkande i projektet.

Genom det gränsöverskridande samarbetet får nya tekniker en större marknad att säljas på, och därför är samarbete viktigt.

– I vanliga fall är forskning och utveckling inom det här området av tradition ganska nationell, man jobbar inte tillsammans så mycket som man kanske borde göra.

Tillgängliggör den nya tekniken

Målet är att ta fram ny teknik och att få fler att använda den tekniken. Likaså att involvera näringslivet i större grad i syfte att få fler företag att arbete med tekniken, och i slutändan göra det möjligt för lantbrukarna att odla mer.

– I slutändan är den stora effekten att lantbrukarna i vårt område kan producera mer, få bättre resultat och förädla mer. Det gör det också möjligt att fler kan arbete med den här tekniken, så vi ökar kontinuerligt antalet forskare och tillämpningen i verkligheten, säger Kjell Gustafsson.

Projektet är avslutat