Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Kompetencebaseret Regional Analyse, KOBRA

Vilka kompetenser som behövs i det skandinaviska arbetslivet förändras snabbt. Kompetencebaserat Regional Analyse, KOBRA, ska undersöka vilken kunskap som behövs i framtiden och hur mindre regioner tillsammans kan möta den efterfrågan.

För en region är det viktigt att dess verksamheter kan hitta rätt medarbetare, annars kan det få ekonomiska konsekvenser. För regioner i Kattegat och Skagerak, särskilt de mindre orterna, är det därför nödvändigt att fokusera på framtidens kompetensbehov och på så sätt arbeta proaktivt med frågan. Genom att skapa samarbeten mellan lokala och regionala aktörer och verksamheter kan projektet KOBRA identifiera och skapa rätt kompetenser innan de saknas på arbetsmarknaden.

– Vi vill alla veta vilka kompetenser som vi behöver i morgon för att få de bästa arbetsplatserna och en bra tillväxt i våra regioner. Det här projektet ska göra oss bättre på det, säger Bente Børre Petersen, projektledare för KOBRA.


Utbilda rätt spetskompetenser

Genom att regionerna arbetar tillsammans med frågan får deltagarna lättare att identifiera kompetensbehov. Dessutom får de starkare muskler för att skapa de spetskompetenser som saknas. Projektet anser nämligen att det inte bara är studenter som behöver skaffa sig ny kompetens, utan att i takt med att arbetslivet förändras behöver även vuxna människor vidareutbildas och karriärväxla.

– Vi tror att vidareutbildningar kommer att ha en avgörande roll i framtiden, säger Bente Børre Petersen.


Tillgång till ny kunskap

Genom att arbeta över gränserna kan projektets deltagare ta del av spetskompetenser och utbildningar som de annars har svårt att få tillgång till. De aktörer som deltar i KOBRA kommer också att etablera ett skandinaviskt nätverk med skandinaviska konsulter där de besöker varandras verksamheter, lär av varandras kompetenser och därför kan ligga i framkant i frågan.

– Vi vill tillsammans samla in nyckeltal kring olika arbetsområden, men också analysera de arbetsområden där det är svårt att samla in tal kring. På så sätt kan vi benchmarka de olika regionerna.


Nätverk för fortsatt arbete

Rådgivning och vägledning är med andra ord essentiellt för projektet. Genom att stötta varandra hoppas regionerna förbättra sin kompetens att förutse – och lösa – arbetsmarknadsbehov. När projektet är slut hoppas de att arbetet är så pass förankrat att det fortlöper.

– Då vill vi ha skrivit ett par riktigt bra rapporter som ger en överblick över de olika regionernas styrkor som kan fortsätta nyttjas. Men nätverket är kanske det viktigaste i vårt projekt, och genom det hoppas vi att det dyker upp nya nätverk och projekt inom liknande frågor, säger Bente Børre Petersen.

Projektet är avslutat