Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Lighting Metropolis

Utvecklingen går snabbt inom offentlig belysning. Projektet Metropolis Lighting ser att samarbete över gränserna kan göra offentliga miljöer smartare och mer energieffektiva. På så sätt vill de skapa bättre och mer beboliga städer.

Utvecklad LED-teknologi, bättre styrningsmöjligheter och ljusdesign. Det sker mycket i arbetet med belysning i offentlig miljö, konstaterar Jacob Lundgaard, projektledare för Lighting Metropolis. Det sker faktiskt så pass mycket att det är svårt för kommuner och regioner att hänga med i utvecklingen – men det vill projektet förändra.

– Utmaningen är att eftersom utvecklingen går snabbt, särskilt den tekniska utvecklingen, så är det svårt för kommuner att veta hur de ska investera. Det gör att satsningar på bättre belysningen tar längre tid än vad de borde, säger Jacob Lundgaard.


Delad kunskap skyndar på arbetet

Lighting Metropolis vill se till att kommuner får rätt kompetens för att göra rätt investeringar. Genom samarbete mellan Sverige och Danmark kan respektive land fokusera på olika områden inom belysning – men likväl få kunskap om allt. Enligt Jacob Lundgaard är Sverige i framkant gällande ljusdesign, medan Danmark är bättre på de tekniska bitarna.

– När vi kombinerar våra två styrkor får vi en perfekt match. Vi får dels fokus på att ljuset ska vara bra för människor, och dels fokus på att rätt teknologi används för att möjliggöra det. Vi har samlat tre regioner med nästan fyra miljoner människor, vilket är mycket starkare än om varje land hade arbetat för sig själv.


Belysning för bättre städer

Att skifta till nyare teknologi har flera fördelar enligt projektet. Ett av huvudargumenten är att det sparar energi. Bland annat genom att belysningen går att styra bättre än tidigare, exempelvis kan en del gator bara vara ordentligt upplysta när det verkligen behövs – exempelvis när det kommer trafikanter – och ha dämpad belysning när de är folktomma.

– I dag kan man göra många nya saker med belysning. Inte minst utveckla hur man använder ljuset i städer så att det blir bättre och härligare att vara i städerna, säger Jacob Lundgaard.

Ett sådant exempel är att det har visats att belysningens färg påverkar hur äldre sover, och genom att använda rätt belysning i vårdmiljöer kan man hjälpa dem att tillfriskna snabbare. Likaså har studier visat att studieinlärningen i skolor förbättras med rätt belysning, vilket projektet också vill utveckla.


Världsledande inom smarta belysningar

Jacob Lundgaard ser möjligheter i att koppla belysningsfrågor till andra aspekter av så kallade “smarta belysningar”, som att koppla gratis wifi i städer till belysningssystemet så att de får elektricitet.

– Det här är nytt inom belysning, det kan jämföras med utvecklingen av smartphone. Från början var det en telefon att ringa med, i dag använder vi den till mycket mer. Samma sak kan fungera för belysningssystem, och det innebär att det är ännu viktigare för kommuner att veta vad de ska investera i, säger Jacob Lundgaard.

Projektet vill visa upp de här nya möjligheterna, och har en förhoppning att Öresundsregionen blir den plats i världen dit intresserade kommer för att utveckla, demonstrera och testa nya lösningar inom det som kallas smart urban belysning. Jacob Lundgaard tycker att det är viktigt att arbetet kommer igång snabbt. 

– Att skapa bra ljus är viktigt för människor. Det handlar om att skapa bättre städer, både utomhus och inomhus, där ljuset gör att staden känns trygg, säker och vacker, säger han.

En ny belysningsmiljö, anpassad för både barn och personal och utvecklad i svensk-danska samarbetet Lighting Metropolis, gjorde att för tidigt födda Malte kunde vårdas nära sina föräldrar.

Projektet är avslutat