Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Lighting Metropolis - Green Economy

Energiförbrukningen från belysning i offentligt ägda byggnader, vägar och platser ska minskas i ett projekt som bygger på tidigare erfarenheter.

14 kommuner, en region, tre universitet och två organisationer i Danmark och Sverige deltar i belysningsprojektet som handlar om att snabba på införandet av led-belysning i Öresundsregionen. Projektets mål är att bygga ut och hålla fast vid regionens position som ett ledande demonstrationsområde för energieffektiva och innovativa led-ljuskällor.

Projektet räknar också med energibesparingar på minst 7 200 000 kWh (motsvarande cirka 7200 villors årsförbrukning av belysning, eller total årsförbrukning för 1800 danska hushåll).

I regionen har bytet till led-belysning gått långsamt, konstaterar projektet. Bara cirka 20 procent av kommunens ljuskällor är bytta till den energibesparande led-tekniken.

Föregångarprojektet Lighting Metropolis har skapat en plattform med mycket kunskap och lösningar som grön ekonomi-efterföljaren ska bygga vidare på. Även DOLL (Danish Outdoor Living Lab), Region Hovedstadens Vegbelysningsnetværk och en testmiljö på Lunds universitet blir relevanta för arbetet.

Förutom kortsiktig energibesparing understödjer projektet en bättre och mer hållbar integration av led-belysning i kommunala anläggningar. Det kan ge positiva effekter som bättre belysningskvalitet, bättre inomhusklimat, ökad trygghet, resurs- och driftbesparingar och samordning av belysningen med andra funktioner i byggnader eller det offentliga rummet.

Projektet är avslutat