Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

MarGen

Befolkningen i Öresund, Kattegat och Skagerak-regionen nyttjar samma marina resurser som fisk och skaldjur. För att förstå hur det marina livet påverkas av de pågående klimatförändringar samarbetar nu forskare i region.

Forskare i både Danmark, Sverige och Norge studerar hur fiskar och skaldjur anpassar sig till det förändrade klimatet. Medan de tidigare inte har haft resurser för att koordinera sina studier på ett effektivt sätt, kan de genom projektet MarGen nu ta del av varandras resultat och kompetenser.

– Vi vill uppnå en högre förståelse för hur fiskar kan anpassa sig till och överleva i det nya klimatet. De två grundläggande forskningsfrågorna handlar om anpassningsförmåga och hållbar förvaltning av fiskbestånd, säger Halvor Knutsen, projektledare för MarGen och seniorforskare vid Havsforskningsinstitutte Flødevigen.

Det handlar till exempel om lokal och regional beståndsuppdelning för att bättre förvalta arter. Genom att förstå hur, när och var vi kan fiska, kan vi också bättre ta till vara resurserna.


Ökat underlag ger bättre resultat

Samarbetet över gränserna ger forskarna mer data att undersöka. De har därför tagit fram gemensamma arbetsmodeller som ska ge svar på specifika frågor. Genom att samköra studier och resultat blir deras forskningsunderlag större – och resultaten mer tillförlitliga.

– Vi har ett par arter som fungerar som bärande bjälkar i projektet, exempelvis torsk och havsöring. De arterna är särskilt viktiga, såväl ekonomiskt som biologiskt, och vi arbetar alla med dem. Vi har också några arter som vi inte samarbetar lika mycket kring, exempelvis det invasiva stillahavsostronet, men där vi likväl drar nytta av varandras kompetenser.


Doktorander med stöd från tre länder

Projektet innebär också att ett antal doktorander och postdoktorander kommer att rekryteras. Dessa ska vara dedikerade att arbeta med frågor som berör projektets studier, framför allt med fokus på vad som karaktäriserar de individer inom ett bestånd som är bra på att föröka sig. Doktoranderna kommer att få stöd och hjälp av forskare i hela regionen.

– På så sätt får de synpunkter och kunskap från tre olika länder med olika kompetenser, vilket är en unik möjlighet för dem, säger Halvor Knutsen.

Tillsammans kommer forskarna även att utveckla och integrera olika forskningsmetoder, som geolokalisering och DNA-analyser, vilket de själva ser som nytt och innovativt.


Resultatet skapar ett mer hållbart fiske

Halvor Knutsen tycker, trots något komplicerad byråkrati, att det är viktigt att regionen arbetar tillsammans i frågan. Hur fiskarna påverkas av klimatförändringarna påverkar även oss människor. Genom att integrera sina studier kan forskarna ta fram förvaltningsregler som fungerar för hela regionen, där de fiskar och fiskbestånd som har störst chans att föröka sig prioriteras.

– Det här är viktigt att veta för alla. Det kan ju visa sig att vissa arter eller bestånd klarar av att anpassa sig medan andra inte klarar det, vilket är viktigt att veta för att kunna förvalta havet rätt. På så sätt vet vi vad vi ska fiska och vad vi ska inte ska fiska, säger Halvor Knutsen.

Projektet är avslutat