Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

MarGen II - Kapacitetsopbygning for øget bæredygtig vækst ved akvatiske miljøer i Kattegat-Skagerrak

Succén i att etablera ett tvärvetenskapligt forskningskluster genom projektet MarGen följs upp i MarGen II. Nu ligger fokus på att forskning och innovation ska komma till nytta för näringslivet.

Projektet kommer att arbeta vidare med ett antal utmaningar för näringslivet kopplat till den blå bioekonomin i regionen. Det handlar bland annat om förbättring av avelsprocedurer för fisk och skaldjur, kartläggning av nya resurser med potential för avel och uppfödning, förbättring av resursbasen för fritids- och yrkesfiske och undersökning av växelverkan mellan vilda och odlade bestånd. De resultat som uppnås ska kopplas samman med näringslivet.

Projektet vill också bättre kunna beskriva den biologiska mångfalden i regionen och få en bättre förståelse för yttre faktorer som kan påverka denna, till exempel förändrade vandringsmönster som ett resultat av klimatpåverkan eller fiske. Detta ska ske genom studier av arvsmassa, märkningsteknik, utveckling av biologiska markörer som kan spåra livshistoria, samt oceanografisk modellering.

Det råder idag stor optimism hos företag och entreprenörer som satsar på hållbara råvaror från havet, men också frustation över regelverk och byråkrati, konstaterar partnerskapet. Margen II siktar på att höja kunskapsnivån hos entreprenörer men också hos myndigheter och politiker, för en bättre och enklare företagsutveckling.

Projektet är avslutat