Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

MARIA (Ökad tillgänglighet och minskad klimatpåverkan med hjälp av förbättrade MARItima Analyser)

Bättre rutter för fartygen ska ge mindre bränsleförbrukning och därmed en sjöfart som ger mindre miljöpåverkan. Projektet Maria ska förbättra de maritima analyserna.

Projektet vill göra transporter till sjöss mer tillgängliga genom att minska olycksrisken till sjöss, minska sjöfartens miljöpåverkan och minska kostnaderna för maritim infrastruktur.

- Inom projektet MARIA ingår flera delar. En sak som ska analyseras är sjöfartens trafikmönster och i det fartygens beteenden. Det handlar om vad som påverkar navigeringen, de vägval man gör, hur fartygen interagerar med andra fartyg, hur farleder är utmärkta och väder och andra förhållanden.

Det berättar Lars Markström, projektledare för MARIA.

Analys av fartygsdata

Tack vare AIS-transpondrar, som är obligatoriska på alla handelsfartyg, kan en stor mängd data från fartygens resor samlas in.

- Vi har en databas där vi kan lagra flera olika sorters data. Det handlar om geografiska data men även väderdata, säger Lars Markström.

Konkret räknar projektet med att kunna utreda nya farleder inom Kattegat-Skagerrak som minskar fartygens bränsleförbrukning, minskar antalet olyckor mellan fartyg och mellan fartyg och exempelvis broar i trånga farleder.

Nytt sätt att tänka

Grunden är att bygga modeller för hur fartygen beter sig, skapa virtuella trafikmönster och sedan analysera de tänkta förändringarna av farlederna.

- Det här med virtuella trafikmönster är ett relativt nytt sätt att tänka inom sjöfarten. En etablerad metod som används bygger mer på att man samlar expertis som berättar vad en förändring kommer att få för effekter. Men den typen av analys blir personberoende och svår att övergripa. De virtuella trafikmönstren kan komplettera den typen av analyser eftersom analysen inte är personberoende och bygger på stora mängder data, säger Lars Markström.

Under 2017 lättar projektet MARIA ankar och hoppas så småningom kunna bidra till ökad konkurrenskraft för sjöfarten inom transportområdet.

- Vi anser att vi skapar ett viktigt vetenskapligt beslutsunderlag, säger Lars Markström.

Projektet är avslutat