Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Mobilitet på tværs

Nya transportlösningar som bilpooler, samåkning, hyrcyklar och nya kollektivtrafiktjänster behövs för att personer utanför de större städerna ska få tillgång till hållbara och effektiva resor. De 17 partner i Mobilitet på tvärs ska främja grön mobilitet i Greater Copenhagen.

Det finns behov av en grön mobilitet som säkerställer att arbetsmarknaden håller samman geografiskt, stöder landsbygdslivet och minskar koldioxidutsläppen från transporter. Det är utmaningen för framtidens transporter i Greater Copenhagen och anledningen till att 17 partner gått samman i ett interregionalt projekt.

Mobilitet på tværs ska främja grön mobilitet hos invånarna genom nya mobilitetslösningar som exempelvis bilpooler (delebiler), samåkning och höghastighetscyklar. Projektet ska arbeta med att stärka samspelet mellan olika transportformer, över kommunala och nationella gränser och mellan stad och landsbygd. Exempelvis ska projektet inleda med att att försöka introducera nya mobilitetslösningar i nya geografiska områden utanför de stora städerna, genom att involvera invånarna. Resultaten ska samlas in och konceptualiseras så att de kan användas av andra aktörer.

På lång sikt, 10-15 år, hoppas projektet att en effekt är att fler reser tillsammans med andra, så kallad delad mobilitet, att fler människor cyklar och att fler kombinerar sina resor i olika transportformer. Projektet hoppas kunna bidra till minskat utsläpp av koldioxid och till att främja en sammanhängande mobilitet, inte bara i städerna i Greater Copenhagen utan också på landsbygden.

Projektet är avslutat