Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

MODUWOOD (Modified Durable Wood Products)

För att minska koldioxidutsläppen och nå klimatmålen måste utsläppen från byggsektorn minskas. Ett sätt är genom att använda mer träbaserade byggnadsmaterial. Projektet MODUWOOD ska arbeta med att förbättra beständigheten hos träbaserade material.

Traditionellt har angrepp av rötsvamp i byggnader förhindrats genom att impregnera träet med biocider. Men många av dessa impregneringsmedel är av miljö- och hälsoskäl förbjudna och användningen begränsad.

En modern metod har istället varit att rikta in sig på orsaken till angreppet av rötsvamp: vatten i materialet. Det kan ske genom att ändra träets kemi på olika sätt, men förståelsen kring vad som sker i träet är låg, konstaterar projektaktörerna.

Projektet MODUWOOD vill genom forskning kopplad till näringslivet utveckla beständiga, miljövänliga träbaserade byggnadsmaterial i Öresund-Kattegat-Skagerrak. Experiment kommer att genomföras med mättekniker på både Lunds Universitet och Københavns Universitet. Projektet har också knutit till sig företag som utvecklar processanläggningar och som producerar modiferat trä.

Det finns en underutnyttjad potential för att bygga upp en internationellt starkt forskningsmiljö när det gäller materialvetenskap med syfte att utveckla beständiga, miljövänliga träbaserade byggnadsmaterial, konstaterar projektaktörerna.

Projektet är avslutat