Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

NIV – Nætverk for iværksætteri og jobskabelse i KASK

Kust- och landsbygdskommuner behöver bli attraktiva platser att bo och verka på. Projektet NIV verkar inom de områdena och har personer med utländsk bakgrund som målgrupp. De övergripande målen: fler entreprenörer, företag och jobb.

Projektet som inriktar sig på kust- och landsbygdskommuner och ser ett behov av göra det attraktivt att leva och verka i de områdena. Bland invånare av utländsk bakgrund finns outnyttjad potential för entreprenörskap och uppstart av företag. NIV vill öka sysselsättningen för samma målgrupp i enmansföretag, mikroföretag och nystartade verksamheter.

Partnerskapet räknar med att NIV ska ge 80 nya entreprenörer med utländsk bakgrund och 320 nya jobb i enmans-, mikro- och nystartsföretag.

Arbetet med jobbskapande metoder och verktyg sker på tvärs i KASK-regionen.

 

 

Projektet är avslutat