Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

NÖKS II - Närsjöfart i Öresund-Kattegat-Skagerak

Genom att flytta gods från vägar till havet kan transporten bli mer miljövänlig, säker och effektiv. Därför vill projektet NÖKS II undersöka hur regionen bäst kan utveckla detta.

90 procent av allt gods som kommer till Sverige kommer via sjövägen. Det mesta godset lastas sedan av i stora hubbar som exempelvis i Trelleborg, i stället för att fraktas så nära slutdestinationen som möjligt. Liknande situationer finns i Danmark och Norge. För att minska belastningen på vägarna, och göra transporten mer miljövänlig och vägarna säkrare, ser projektet NÖKS II över hur godset kan fraktas ännu längre till sjöss.

– Vi ser stor potential i att förflytta mer gods via sjövägen. Exempelvis är det trängsel i många tunnlar och på flera vägar, men ute på havet finns det mycket plats utan risk för trängsel, säger Christian Finnsgård, projektledare för NÖKS II, och fortsätter:

– Vi tycker att det ska bli spännande att se exakt hur vi kan göra det, framför allt att undersöka vilken typ av gods som lämpar sig bäst och hur trängselproblematiken ser ut.


Programmet skapar nytt partnerskap

Eftersom Öresund, Kattegat och Skagerrak-regionen binds samman av hav är det betydande för projektet att kunna arbeta tillsammans över gränserna. Det gör också att de kan ta del av varandras kompetenser och tillsammans skapa ett fullständigt projekt.

– Om det inte vore för programmet hade vi antagligen sökt samarbetspartners internationellt, men genom det här projektet får vi i stället upp ögonen för våra regionala partner, och hur vi kan arbeta tillsammans för att hitta rätt förutsättningar.


Omvänt perspektiv ger nya insikter

Målet med NÖKS II är att kartlägga och skapa flöden för att förändra transporter i regionen. För att genomföra detta kommer man att utgå från godsets slutstation, exempelvis köpcentret Torp utanför Uddevalla, för att se vilket gods som kommer dit. Genom att se varifrån godset kommer, och hur, snarare än att bara titta på vart det ska, tar projektet ett omvänt perspektiv vilket man hoppas ska ge resultat.

– På så sätt får vi reda på vilket gods som kommer till dem, vilket underlättar vårt arbete. Då kan vi se vad för typ av gods, hur mycket och hur ofta som det transporteras en särskild väg, förklarar Christian Finnsgård.

Efter kartläggningen vill man genomföra en praktisk demonstration genom ett fartyg som kör en viss sträcka under en vecka och exemplifierar nyttan som förändringen kan innebära.

– Då kan vi visa hur man kan göra, och vilken skillnad det gör. En förändrad sjötransport skulle kunna leda till att vi inte behöver bygga ut vägar och järnvägar, eller kunna användas till persontransporter istället. Men för att få närsjöfarten att fungera så krävs andra insatser för att möjliggöra detta. Dessa förutsättningar ska vi identifiera, säger Christian Finnsgård.


Projektet är avslutat