Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Nordic Buzz

Kreativa verksamheter och entreprenörer kan behöva hjälp för att utvecklas affärsmässigt. Det ska projektet Nordic Buzz råda bot på. På så sätt vill de också sprida nordisk design på den globala marknaden.

Genom ett tidigare projekt har partner i projektet Nordic Buzz sett att kreativa verksamheter inom exempelvis inredning, konsthantverk, mode och industriell design kan ha svårt att få sitt företag att växa. Därför ska man nu ge dem verktyg som är anpassade till just deras bransch.

– För många kreativa entreprenörer är verksamheten deras livsstil. När man börjar prata om strategier, ambitioner och om att växa så innebär det på flera sätt att verksamheten behöver gå från att vara en livsstil till att bara vara en verksamhet, och det kan vara svårt. När entreprenörerna sedan går till traditionella näringslivsinkubatorer så fungerar det inte, antingen blir råden för konstnärliga eller fokuserar de på massproduktion, och som kreativ verksamhet står du någonstans mittemellan, förklarar Heidi Svane Pedersen, projektledare för Nordic Buzz.


Erbjuder hjälp från prissättning til utveckling 

För att hjälpa kreativa verksamheter att bli mer företagsamma kommer projektet att under tre år årligen stötta 40 företagare med alltifrån prissättning och ekonomi till marknadsföring och kundkontakt. Men också i mer fundamentala bitar som hur man ökar lönsamheten av ett hantverk. Studier från Danmark visar nämligen att om företagen inte börjar växa inom de tre första åren, så kommer det troligtvis inte att hända därefter.

– För att hjälpa entreprenören innan dess vill vi utveckla ett program som inkubatorer, växthus, näringsliv, museum och så vidare kan använda när kreativa personer ber om hjälp, förklarar Heidi Svane Pedersen.


Grönsöverskridande samarbete breddar kunskapen 

Efter varje år ska projektet göra en omfattande utvärdering för att förbättra modellen inför nästa år. Bland annat med hjälp av experter och en referensgrupp från de nordiska länderna.

– Istället för att man i exempelvis Danmark tänker att deras sätt är det enda riktiga sättet så får vi input från andra länder, det blir intressant att koppla ihop olika metoder och göra dem bättre. Efter det tredje året tar vi fram ett slutgiltigt program som ska kunna fortsätta att användas även efter projektets slut.


Vill sprida nordisk design på den internationella arenan

Utöver att hjälpa de kreativa verksamheterna att bli lönsamma, och på så sätt också skapa affärsmöjligheter hos deras underleverantörer, finns ett mål att projektet ska bidra med 40 nya arbetsplatser. Nordic Buzz tror även att projektet kommer att hjälpa till att sprida nordisk design utanför Norden.

– Det finns ett stort intresse för nordisk design, men det har varit svårt att positionera nästa våg av nordisk designer. Vi har en ambition att projektet kan hjälpa till att uppmärksamma nya nordiska varumärken för att kunna konkurrera på den globala marknaden, säger Heidi Svane Pedersen.

Projektet är avslutat